Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

Satıcı Sözleşmesi

1 1 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: SÖZLEŞME KILAVUZU - Cari açılışını takip eden 10 iş günü içinde ıslak imzalı sözleşmenin aslını ve noter onaylı imza beyannamesinin/ sirküsünün fotokopisini ve şahıs firmaları için ise varsa noter onaylı imza beyannamesi veya yeni Türkiye Cumhuriyet kimlik kartlarının ön yüz fotokopisini kargo ile göndermeniz gerekmektedir. - Sözleşme mavi ya da siyah renk mürekkepli kalemle doldurulmalıdır. - Sözleşme çıktısı boş A4 kağıdına alınmalıdır. –

Sözleşmenin her sayfasına imza atılması ve kaşe basılması gerekmektedir A. Kargo Gönderim Bilgileri

  1. Gönderen alanına şirketinizin ticari adını yazmalısınız. 2) Islak imzalı sözleşmenizi PTT Kargo ile Baby Kids Ödemeli gönderim yapabilirsiniz. 3) Diğer kargo firmalarını kullanmak isterseniz: a. Kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır. Aksi halde kargonuz geri gönderilecektir. b. Islak imzalı sözleşmenizi " Merkez Mah 52038 Sk No:4 Baby Kids Mezitli/MERSİN  adresine göndermelisiniz. B. Sözleşme Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Islak imzalı sözleşmenin aslı ile beraber noter onaylı imza beyannamesinin/sirküsünün fotokopisini şahıs firmaları için ise varsa noter onaylı imza beyannamesi veya yeni Türkiye Cumhuriyet kimlik kartlarının ön yüz fotokopisini göndermeniz gerekmektedir. 4) Şahıs şirketiyseniz; a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi tarafından doldurulmalıdır. b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır. (Kaşeniz var ise kaşe basmanız yeterlidir) 5) Limited, Anonim, Vakıf, Dernek, Kooperatif veya Komandit şirketiyseniz; a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır. b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır. c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı ve VKN yer almalıdır. d. Vakıf, Dernek, Kooperatif veya Komandit şirketiyseniz, şirket türünüze özel evrakları da göndermeniz gerekmektedir. 6) Adi ortaklık şirketiyseniz; a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır. b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır. c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı ve VKN yer almalıdır. d. VKN'niz ortaklığa ait olmalıdır. Aksi durumda kaşe kullanılmamalı, tüm ortakların el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileri yazılmalıdır. (Her bir ortağın kaşesi varsa her bir ortak kaşe de basılabilir) e. Ortaklık sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir. 7) Kollektif şirketiyseniz; a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır. b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır. c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı, VKN ve şirketin kollektif şirket olduğuna dair bir bilgi yer almalıdır. d. Kollektif esas sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.
  2. 2 2 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: 2022_V41 SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Merkez Mah 52038 Sk nO:4 Baby Kids Mezitli/MERSİN Cepmar İletişim Teks Ürünleri Dağ Paz Tic Ltd şti  ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Baby Kids  ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır. İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan Baby Kids  hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; Satıcı, Baby Kids  tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, Baby Kids  de Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir. Satıcı, işbu Sözleşme ile Baby Kids i kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin Baby Kids  e yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır. 2. TANIMLAR Platform Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu : uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Baby Kids  ’ye ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu www.babykids.com.tr ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder. Hizmet/ Hizmetle r Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları : amacıyla Baby Kids  tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder. Alıcı Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri : satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder. Satıcı Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal : ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder. Tedarikçi Portal Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlan : abilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder. İşgünü Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder. : 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da Baby Kids  tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Baby Kids  işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır. 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi" ("Ek1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Baby Kids  ’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Satıcı, Platform’a kayıt olurken Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sunmakla yükümlüğü olduğu ve/veya Baby Kids  tarafından talep edilen tüm bilgileri/ belgeleri doğru ve eksiksiz şekilde sağlayacağını Baby Kids  'nin kendisinden herhangi bir zamanda bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve talep halinde bu bilgileri/ belgeleri de doğru ve eksiksiz şekilde sağlayacağını, gerek Platform’a kayıt sırasında gerekse de sonrasında sağladığı bilgilerde/ belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde 3 3 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: bu bilgileri/ belgeleri derhal, Baby Kids  tarafından kendisine bildirilen süre içerisinde ve fakat en geç yasal süre içerisinde Tedarikçi Portal üzerinden ve Baby Kids  tarafından herhangi bir şekilde bildirilen/ duyurulan şekilde güncelleyeceğini, aksi halde bu kapsamda doğacak tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu ve bahse konu bilgilerin/ belgelerin zamanında doğru şekilde sağlanmaması, eksikliği veya güncel olmaması nedeniyle Baby Kids  ’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları ilk talep üzerinde derhal, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.2. Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satınalma belgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir Baby Kids  ’in Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle Baby Kids  ’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.3. Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Baby Kids  ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Baby Kids  münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir. 4.5. Satıcılar Platform’da satışa çıkardıkları ürün özelliklerini tam, doğru bir şekilde yazmaları ve satışa uygun şekilde fotoğraflamaları gerekmektedir. Görsellerin Satıcı tarafından Baby Kids   e verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın Baby Kids  e üçüncü kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.6. Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere üçüncü kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde Baby Kids  ’i n bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.7. Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzua t doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin i nternet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. 4.8. Satıcı, Tedarikçi Portal’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satı cı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Portal’de Baby Kids  aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, Baby Kids  ’nin bu fiillerden doğan zararlarını karşı lamakla mükelleftir. 4.9. Baby Kids  Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Baby Kids  bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla Baby Kids  in ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin Baby Kids  tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. 4.10. Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Baby Kids  tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 4 4 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: 4.11. Baby Kids  Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla Baby Kids  , sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. 4.12. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına Baby Kids  tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. 4.13. Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Baby Kids  , Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda Baby Kids  den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Baby Kids  ’nin herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır. 4.14. Satıcı, işbu Sözleşme koşulları ve/veya Platform’da yayımlanan kural ve politikalar kapsamında ihlal niteliği taşıyan davranışa karşılık olarak belirlenen puanın Satıcı’nın sistemine işleneceğini, bu puana ve/veya tüm puanlarına karşılık gelen ve Satıcı’ya duyurulan yaptırımların uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.15. Satıcı, işbu Sözleşme koşullarını ve/veya Platform’da yayımlanan kural ve politikaları ihlal etmesi ve bu ihlalin sonucunda Baby Kids  ’nin zarara uğraması ihtimali olması halinde Baby Kids  ’nin gerçekleşen ihlalden itibaren makul süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’nın ödemelerini askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.16. Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, Baby Kids  ’nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizm etlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır. 4.17. Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursa olsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı Baby Kids  nin bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudan Satıcı’ya ait alışveriş kanallarından iletişime geçmesi işbu maddenin istisnasıdır. 4.18. Baby Kids  tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Baby Kids  platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır. 4.19. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı ; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle Baby Kids  nin uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.20. Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve Baby Kids  tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler Baby Kids  tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Satıcı Taraflar’ca mutabık kalınması halinde Platform’da Alıcı’lara sunulan indirim, kampanya ve hediye çeki gibi uygulamaların maliyetini karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, maliyetine Baby Kids  ’nin katlaması şartıyla Baby Kids  nin Satıcı’nın onayına tabi olmaksızın her zaman kampanya düzenleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.21. Satıcı ayrıca öncesinde Baby Kids  yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır.Satıcı, gerek Sözleşme’nin 5 5 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: yürürlük süresi boyunca gerekse de Sözleşme’nin sona ermesinden sonra süresiz şekilde Baby Kids E ait markaları kötüleyici veya bunları hedef gösteren, söz konusu markaların ve Baby Kids  nin ticari itibarını zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunmayacağını, işbu Sözleşme tahtındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini ifa ederken iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine uyacağını, haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin ihlali halinde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.22. Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, Baby Kids  in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Baby Kids  i her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Baby Kids  uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.23. Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri es er sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu, üçüncü kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, Baby Kids  in ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, Baby Kids  e ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal Baby Kids  e temin edeceğini aksi halde Baby Kids  in Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı; satılan ürünlere ilişkin üçüncü kişi taleplerine istinaden Satıcı’nın ilgili bilgi ve belge ile fatura silsilesini Baby Kids  e temin edememesi halinde, Baby Kids  in satılan ürünlere ilişkin tespit edilen son ihlalinden, son üçüncü kişi talebinden ve/veya tüketici şikayetinden itibaren makul süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’nın ödemelerini askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.24. Baby Kids  tarafından Satıcı’nın Platform’da orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı Baby Kids  ’ye 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı, Baby Kids  ’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olup Baby Kids  ’nin işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır. 4.25. Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın Baby Kids  tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, Baby Kids  ’nin işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 s ayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.26. Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini Baby Kids  ’ye 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, Baby Kids  tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kar arını Baby Kids  e iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halindeV tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. Baby Kids  işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. 6 6 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: 4.27. Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’dan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içeri sinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.28. Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde Baby Kids in uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Baby Kids bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. 5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FERAGAT 5.1 Baby Kids işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. 5.2. Taraflar’ca imza edilmeyen feragatler geçerli değildir. Taraflar’dan herhangi birinin, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını, kısmen veya tamamen kullanmaması, diğer Taraf’dan, Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya şartına uymasını talep etmemesi ve/veya diğer Taraf’ın herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın gereğinin müteakiben yerine getirilmesi şartını kısıtlamayacak veya izleyen herhangi bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır. 6. GİZLİLİK 6.1. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, alıcı ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda Satıcı, Baby Kids  e bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi verecektir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. 6.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir. 7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 7.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri “Kişisel Veri” olarak tanımlanmıştır. Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi süreci kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, KVKK ile birlikte yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun ve düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Satıcı, sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak Baby Kids  den gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandıracağını, Baby Kids  e gerekli tüm bilgi, belge ve desteği ek bir bedel talep etmeksizin sağlayacağını; etkin şekilde iş birliğinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.2. Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyebilmek amacıyla Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak ekte yer alan “Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Protokol” düzenlenmiştir. 8. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde ; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır. 7 7 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: 9. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır. 10. DEVİR YASAĞI Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini Baby Kids’nin yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Baby Kids’nin yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. 11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Mersin) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 12. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Baby Kids’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 13. BÜTÜNLÜK İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 14. BİLDİRİM Satıcı ve Baby Kids, Satıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır. 15. DAMGA VERGİSİ İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflar’ca yarı yarıya karşılanacaktır. 16. YÜRÜRLÜK 16 (on altı) maddeden ve 7 (yedi) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. EKLER: EK1: Cari/MP Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi EK2: Yasaklı Ürünler Listesi EK3: Finansal Şartlar EK4: Üçüncü Taraf Bilgi Güvenliği Gereksinimleri Taahhütnamesi EK5: Vade ve Komisyon Tablosu EK6: Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Protokol EK7: Tedarikçi Davranış Kuralları CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜNLERİ DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ SATICI Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza • 8 8 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: EK-1: Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi • İmza Beyannamesinin/Sirküsünün Fotokopisi • Şirket türünüz bazında da aşağıdaki belgeleri iletmelisiniz. o Adi Ortaklık için Ortaklık Sözleşmesi o Vakıf için Vakfın Tüzel Kişiliğinin Devam Ettiğini Gösteren Resmi Belge ve Vakıf Senedi o Dernek için Derneğin Tüzel Kişiliğinin Devam Ettiğini Gösteren Resmi Belge ve Dernek Tüzüğü o Kooperatif için Kooperatif Sözleşmesi o Kollektif için Kollektif Sözleşmesi o Komandit için Esas Sözleşme Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi Baby Kids  e olacaktır. Satıcı işbu Sözleşme’deki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını Platform üzerinden duyurulan süre içerisinde Baby Kids  e iletmekle yükümlüdür. EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi Airbag ve ekipmanları Resmi kıyafetler ve resmi üniformalar Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler Sahte veya Replika ürünler Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları Alkollü içecekler Şans oyunları biletleri Elektrikli Kaykay Ateşli silahlar ve bıçaklar Telsiz ve komünikasyon cihazları Diğer kurum, kuruluş ve eticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları Askeri teçhizat TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler Taşıtların yönetim istemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat Canlı hayvan Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar Emniyet kemeri adaptörü Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler Uyuşturucu maddeler Reçeteli ilaçlar, Lensler, her türlü Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler Dinleme cihazları Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler gözlük çerçevesi ve ruhsatsız gıda takviyeleri Hisse senedi, tahvil, bono Yanıcı ve patlayıcı maddeler Yasaklı Hayvan Türleri İnsan ve diğer canlı organları İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler Promosyon ürünleri Kaçak ve ithalatı yasak ürünler Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları Pornografik içerikli malzemeler Kopya ve bandrolsüz ürünler Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler Radar dedektörleri Kültür ve tabiat varlıkları Kişilik Hakları Maymuncuk ve kilit açıcılar 9 9 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: • EK-3: Finansal Şartlar Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak komisyon bedeli Platform üzerinden duyurulan oranlardır. Satıcı, mücbir sebep halleri dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü Baby Kids  in herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği sürede Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargoya vermek durumundadır.1 Satıcı’nın ürünleri teslim edememesi halinde sipariş içerisindeki iptal ederek teslim etmediği ürünlerin net satış bedelinin toplamına karşılık gelen aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını ödeyecektir. Baby Kids işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. Tedarik Edilemeyen Ürünlerin Toplam Tutarı Cezai Şart Tutarı 0 - 49,99 TL 10 TL 50 TL - 499,99 TL 25 TL 500 TL - 999,99 TL 50 TL 1000 TL - 1999,99 TL 100 TL 2000 TL - 4999,99 TL 200 TL 5000 TL ve üzeri 300 TL Satıcı’nın, Baby Kids herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine ürünü teslim etmemesi halinde sipariş içerisindeki gecikmeli teslim ettiği ürünlerin net satış bedelinin toplamına karşılık gelen aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını ödeyecektir. Gönderi İçerisinde Gecikmeli Gönderilen Ürünlerin Toplam Tutarı Cezai Şart Tutarı 0 - 49,99 TL 10 TL 50 - 499,99 TL 25 TL 500 TL ve üzeri 50 TL Satıcı’nın Baby Kids  in herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği sürede ürünü kargoya vermemesi halinde siparişi Platform üzerinden iptal etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı bu yükümlülüğünü yerine getirmez ve kararlaştırılan günden 5 (beş) gün geçmesine rağmen iptali gerçekleştirmez ise, Baby Kids derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin siparişi Satıcı nam ve hesabına iptal ederek Satıcı’nın tedarik edemediği ürün başına “Tedarik Edilemeyen Ürünlerin Toplam Tutarına” göre tedarik edememe cezası ve “Gönderi İçerisinde Gecikmeli Gönderilen Ürünlerin Toplam Tutarına” göre ise gecikme cezası talep etme hakkına sahiptir. Satıcı cezai şartlara ek olarak Baby Kids  ’nin bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Baby Kids  ayrıca işbu cezai şart tutarlarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. Satıcı, işbu Ek-3 Finansal Şartlar’da yer verilen tüm cezai şartların bir sipariş iki ya da daha fazla gönderim ile iletilmesi halinde cezai şart hesaplamalarının her bir gönderim için ayrı ayrı yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın ürünleri gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, eksik, ayıplı, hasarlı ve benzeri) sipariş içerisindeki gereği gibi teslim etmediği ürünlerin net satış bedelinin toplamına karşılık gelen aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını ödeyecektir. Baby Kids  işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. 1 Sipariş konusu ürünün dijital ortamdan devredilecek bir ürün olması halinde işbu Sözleşme’deki "kargoya vermek" ifadesinden "zilyetliğin devrinin, dijital ürünün aktive edilerek kullanımının sağlanması" anlaşılmalıdır. 10 10 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: Gönderi İçerisinde Eksik/Kusurlu Gönderilen Ürünlerin Toplam Tutarı Cezai Şart Tutarı 0 - 199,99 TL 10 TL 200 TL - 499,99 TL 25 TL 500 TL - 999,99 TL 50 TL 1000 TL ve üzeri 100 TL Satın alınan malın insan sağlığını ve vücut bütünlüğünü tehdit eden bir kusuru bulunması (ayakkabıdan çivi çıkması, ürünün patlaması vb.) halinde ürün/sipariş tutarından bağımsız şekilde her bir ağır kusurlu ürün gönderimi için Satıcı’ya 100 TL cezai şart uygulanır. Ürünün üzerinde yer alan fiziksel fiyat etiketindeki tutarın ürünün Platform’daki satış fiyatından düşük olması ve Alıcı tarafından ilgili durumun şikayete konu edilmesi halinde, Satıcı’ya Alıcı nezdinde meydana gelen memnuniyetsizliğin giderilmesi amacıyla kullanılmak üzere 25 TL tutarında cezai şart uygulanır. Satıcı’nın, Alıcı’nin sipariş ettiği üründen farklı bir ürün göndermesi durumunda farklı gönderilen ürünlerin toplam net satış bedelinin toplamına karşılık gelen aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını ödeyecektir Baby Kids işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. Yanlış Gönderilen Ürünlerin Toplam Tutarı Cezai Şart Tutarı 0 - 49,99 TL 10 TL 50 TL - 499,99 TL 25 TL 500 TL - 999,99 TL 50 TL 1000 TL - 1999,99 TL 100 TL 2000 TL - 4999,99 TL 200 TL 5000 TL ve üzeri 300 TL Satıcı, Baby Kids tarafından herhangi bir suretle bildirilen / duyurulan satıcı platform kargo baremi ve ücretlerine tabi olacağını ve kendi siparişlerine ait kargo kaynaklı tüm diğer maliyetleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Baby Kids kargo baremine ilişkin kargo maliyetlerini Satıcı’nın cari hesapta bulunan herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. Alıcı’nın sepetine birden fazla satıcıya ait ürün eklemesi sonucu ortaya çıkacak ek kargo maliyetleri, Satıcı’ya Tedarikçi Portal’dan duyurulan bedeller üzerinden fatura edilecektir Baby Kids  işbu fatura bedellerini Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. Baby Kids  tarafından belirlenecek Alıcı’lara özel “kargo bedava” kampanyaları dahil olmak üzere herhangi bir limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. Baby Kids kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’ya faturalandırarak Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir. Ödeme Vadesi ve Şartları: Satın alınan malın tam ve gereği gibi Alıcı’ya teslim edilmesini takiben Baby Kids tarafından, Platform’dan duyurulan vade gününü takip eden Baby Kids’nin ilk ödeme gününde Satıcı’ya ödenecektir Baby Kids  , düzenleyeceği faturaları Satıcı’nın cari hesabına işl eme ve mevcut borç bakiyesini netleştirme hakkını haizdir Baby Kids  tarafından ödeme yapılmasına rağmen ürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edilmesi halinde Satıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir. Satıcı, Baby Kids ye fiziki sözleşmeyi tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde gönderene kadar satışlardan elde etmiş olduğu hakedişleri de dahil olmak üzere Baby Kids  ’nin herhangi bir ödeme yükümlülüğü altında olmadığını ve fiziki sözleşmenin Baby Kids  ye ulaşması ve kontrolüyle birlikte ödeme almaya hak kazanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankaların ve ödeme kuruluşunun Satıcı’dan yapacağı hizmet kesintilerinden Baby Kids  nin sorumluluğu olmayacaktır. Diğer Şartlar: 11 11 2022_V37 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: • Satıcı, Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren öncesinde Baby Kids’nin herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Alıcı’ların iadeleri başka kargo şirketiyle yapması halinde Satıcı’nın herhangi bir itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkı bulunmamaktadır. • Satıcı ürünlerin kargo sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını Baby Kids  her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, Baby Kids i en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  üzerinden çalışılan kargo şirketleri için de geçerli olduğunu, bu kapsamda Baby Kids  in herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. • Ürünlerin taşımasının Taraflarca mutabık kalınacak lojistik firması tarafından yapılması halinde Satıcı; ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini, ürünün lojistik firması tarafından taşınması sırasında meydana gelen zarar tutarında mutabık kalınması ve bu durumun likit delillerle ispat edilmesi halinde yalnızca böyle bir durumda Baby Kids  e taşıma sırasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve Baby Kids  nin lojistik firmasından bedeli tahsil etmesi halinde kendisine ödeme yapabileceğini, Baby Kids  in bunun dış ında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Satıcı, lojistik şirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadan Baby Kids  ’ye fatura kesmesi halinde Baby Kids  ’nin bu faturayı 10 (on) iş günü içerisinde Satıcı’ya iade edebileceğini Baby Kids   inb böyle bir durumda ödeme yapmama hakkını haiz olduğunu Baby Kids  E herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin sürecinde Baby Kids tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firması tarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. • Satıcı’nın cari hesapta Baby Kids ye herhangi bir sebeple borçlu olması halinde CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  ’nin, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğan alacaklarını öncelikle diğer borçlarına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır. Satıcı, cari hesabının Baby Kids nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  nin alacağını Satıcı’ya bildirmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde Baby Kids  in aşağıda belirtilen banka hesabına olup hizmet komisyonu ve cezai şart tutarları Baby Kids tarafından Satıcı’ya fatura edilecektir. • Dijital ürün satışlarında Satıcı, Alıcı’ya ürünlerin Alıcı’ya tam ve gereği gibi iletildiği ve gönderilen kodların eksiksiz şekilde çalıştığını kanıtlayan tüm bilgi ve belgeleri ve güvenli şekilde tutulmuş log kayıtlarını CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  ’ye iletmekle yükümlüdür. Aksi halde CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  4.28. maddeden doğan hakları saklıdır. 12 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza ● MUVAFAKATNAME Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımız a/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz. Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza 13 13 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Ek-4: Üçüncü Taraf Bilgi Güvenliği Gereksinimleri Taahhütnamesi 1. GİRİŞ İşbu Üçüncü Taraf Bilgi Güvenliği Gereksinimleri Taahhütnamesi (“Taahhütname”) imza sayfasında kaşesi bulunan tarafın (“Üçüncü Taraf”) CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  tesislerini ziyaret etmesi, Baby Kids ile gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği işbirliği ya da sözleşme ile üstlendiği işin yapılması çerçevesinde öğrendiği veya Merkez Mah 52038 sk no:4 Mezitli MERSİN Cepmar iletişim teks ürün dağ paz tic ltd şti (“Baby Kids”) tarafından paylaşılacak gizli olarak işaretlenip işaretlenmemesinden bağımsız her türlü veriye ilişkin Üçüncü Taraf’ın bilgiyi amacı dışında kullanmasını ve herhangi bir biçimde üçüncü şahıslara açıklamasını veya vermesini önlemek ve bu şekilde gizliliğin sağlanmasını temin etmek için imzalanmaktadır. 2. TANIMLAR Bu dokümanda bahsedilen; Personel: Üçüncü Taraf personelini, BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, Veri: CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  içerisinde dijital veya fiziksel ortamlarda tutulan verileri, Veri Varlığı: Baby Kids bünyesinde işlenen her türlü veri, doküman vb. unsurları, Bilgi Güvenliği: Baby Kids bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından korunmasını, Güvenlik Olayı: BGYS’ ye ait tüm esaslar, prosedür, talimat ve anlaşmalara uyulmama veya ters düşme durumunu, Bilmesi Gerektiği Kadar Prensibi: Herhangi bir konu veya işi, ancak görev ve sorumlulukları gereği öğrenmekle, incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla sorumlu bulunanların yetkisi düzeyinde bilgi sahibi olmasını ifade eder. Gizli Bilginin Tanımı: İşbu Taahhütname çerçevesinde, Proje’ye ilişkin olarak mevcut ya da gelecekte ortaya çıkabilecek teknolojilerle oluşabilecek yöntemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; yazılı, sözlü, elektronik ya da diğer maddi biçimlerde Taraflar’dan birinin diğer Taraf’a açıklayacakları gizli olarak işaretlenip işaretlenmemesinden bağımsız olarak “Gizli Bilgi” aşağıdaki ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere Baby Kids tarafından paylaşılan tüm bilgileri içerir: 2.1. Baby Kids mevzuat, yönetmelik, bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine göre belirlenen “ÇOK GİZLİ, GİZLİ ve HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecesindeki her türlü veri, bilgi ve belge. 2.2. Baby Kids tarafından işlenen (24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tanımlanan) kişisel veriler 2.3. Baby Kids veya hizmet sunulan ilgili birime ait özel sırlar, mali bilgiler, çalışan bilgileri, sistem bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar sistemleri içerisinde saklanan veriler, donanım/yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile personelin çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu işler. 2.4. Açıklanması halinde kişi ve kurumlara maddi veya manevi zarar verme ya da herhangi bir kişi veya kuruma haksız yarar sağlama ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belge 3. ŞARTLAR 3.1. Üçüncü Taraf Yükümlülük ve Sorumlulukları 3.1.1. Üçüncü Taraf; kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını, CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  ’nin gizli bilgisini korumakta da gösterecek, sadece zorunlu hallerde ve işin gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına işin yürütülmesi için gereken nispette ve bilginin korunması için her türlü azami önlemi alarak verebileceğini, görevlendireceği personeline D Baby Kids in BGYS kapsamında yürürlükte olan “Gizlilik Sözleşmesini” imzalatacağını; çalışanlarının bilginin gizliliği hususunda bu sözleşme ve “Üçüncü Taraf Personeli Gizlilik Sözleşmesini” yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan taraflarının sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 3.1.2. Çalışma kapsamında edinilen ve üretilen her türlü bilgi varlığı “Gizli” olarak nitelendirilecektir. Bu bilgi varlığı kapsamına, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir evrak, elektronik dosya, elektronik posta, yazılım programı, algoritma, yazılım modülü, formül, program kaynak kodu, bilgisayar ve/veya iletişim sisteminin tarifi veya ayrıntıları, envanter bilgileri, teknik özellikler, keşif ve icatlar, çizim ve tasarımlar, endüstriyel tasarımlar, ürün planları ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, ticari markalar veya ticari marka önerileri, kontakt listeleri, çalışanlara ait bilgiler, stratejik değerlendirmeler, finansal raporlar, finansal planlar, finansal tahminler, fiyat listeleri, fiyatlandırma yöntemleri, sözleşme hükümleri, kayıtlar, dosyalar, 14 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza işletme planları, Baby Kids’e ait gizli ticari ve stratejik sırlar ve Baby Kids in işi ve işleyişi ile ilgili bütün bilgi ve malzemeler dahildir. Bu madde ile sayılan bilgi varlığı tahdidi olmayıp, ister sözlü yapılsın, ister elektronik ortamda veya yazılı ya da başka bir araçla yapılsın Baby Kids in kamuya açıklamadığı ve gizli bilgi saydığı her türlü bilgi bu kapsama dâhildir. 3.1.3. Üçüncü Taraf, hizmeti verirken edineceği her türlü (yazılı, görsel, sözlü, elektronik, manyetik vb.) bilgi ve üretilen her türlü bilgi varlığının “Gizli” olduğunu kabul etmekte ve Baby Kids’den önceden alınmış yazılı izin olmadan “Gizli Bilgi” kapsamındaki bilgi varlıklarını değiştirmeyeceğini, amacına ters bir şekilde üretmeyeceğini, parçalara ayırmayacağını, başka işler yaratmakta kullanmayacağını veya sistemden kaldırmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 3.1.4. Üçüncü Taraf adına hizmet veren sistem ve ağ yöneticileri, yazılım geliştiriciler, sistem güvenlik yöneticilerine verilen sistem yönetici haklarının hassasiyeti nedeni ile kurum personeli sorumluluklarına sahiptir. Bu çerçevede Üçüncü Taraf çalışanları ilgili yasa ve mevzuatın gerektirdiği sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar. 3.1.5. Baby Kids nin Mülkiyet Hakkı 3.1.5.1. Üçüncü Taraf, çalışma kapsamında edinilen ve üretilen her türlü bilgi varlığının fikri mülkiyet hakkının Baby Kids e ait olduğunu, bunların kendisine verilmesi nedeniyle, kendisinin tasarruf hakkı dâhil hiçbir hak ve avantaj elde etmediğini işbu taahhütname ile gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmektedir. 3.1.6. Üçüncü Taraf’ın Sır Saklama Yükümlülüğü 3.1.6.1. Üçüncü Taraf, CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  nin mülkiyeti altındaki bilgiler üzerindeki haklarını tanımakta ve kabul etmekte olup, işbu taahhütname ile aşağıda yazılı olanları sağlamak için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt etmektedir: 3.1.6.1.1. Bu bilgileri sır olarak saklamak. 3.1.6.1.2. Baby Kids ye ait bilgilerin korunması hususunda gereken özeni göstermek. 3.1.6.1.3. Bu bilgileri, Baby Kids nin faaliyet ve projelerinin dışında başka bir maksatla kullanmamak. 3.1.6.1.4. Gerçekleştirdiği çalışma sırasında ya da herhangi bir şekilde CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  den edindiği bilgiler hakkında her ne sebeple olursa olsun hiçbir surette sözlü, yazılı ve görsel basına açıklama yapmamak; Baby Kids nin yazılı izni olmadıkça, bu bilgiler hakkında fotoğraf, yazı, makale, tebliğ, rapor gibi yazılı belge yayınlamamak; seminer, panel gibi toplantılarda konuşmacı olmamak. 3.1.6.1.5. CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  den temin edilen gizli bilgilerin bu Taahhütnameye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olunduğunda, derhal ve yazılı olarak Baby Kids  e durumu bildirmekle yükümlü olmak. 3.1.7. Üçüncü Taraf, işbu Taahhütname uyarınca, yasalara uygun davranmasından, kasten veya sehven de Baby Kids evereceği zararlardan sorumludur. Bu sorumluluğu başkalarına devredemez, başkaları ile paylaşamaz; aksi takdirde doğacak tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu kabul eder. 3.2. Bilgilerin Açıklanabileceği Haller 3.2.1. Üçüncü Taraf, yukarıda sayılan nitelikteki gizli ya da özel bilgilerin yargı organlarınca veya yetkili mercilerce yasal usullere uyularak istenmesi halinde, uygun koruyucu tedbirlerin alınmasını teminen durumu, yazılı olarak Baby Kids e bildirmeden, herhangi bir işlem yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. GENEL HÜKÜMLER 4.1. İşbu Taahhütname hükümlerinden biri veya birkaçı, herhangi bir kanun veya düzenleme altında, geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilirse, geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmez veya zarar görmez. 4.2. Taraflar arasında mevcut olan ve konuyla ilgili olmayan diğer sözleşmeler ve/veya taahhütnameler işbu Taahhütname herhangi bir şekilde etkilemez. 4.3. İşbu Taahhütname belirtilen verilmesi gerekli her türlü izin, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı olarak yapılır. Bildirimler Üçüncü Taraf’ın ya da CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  ’nin işbu Taahhütname’nin giriş kısmında belirtilen adreslerine ya da KEP adreslerine yapılacaktır. İşbu Taahhütname’de belirtilen adresler kanuni ikametgâhı olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilir. 5. TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5.1. Üçüncü Taraf, yukarıda belirtilen maddelere uyulmaması ve/veya çıkar karşılığında ya da çıkar olmaksızın gizli ya da özel bilgilerin yöneticileri, çalışanları ve/veya temsilcileri tarafından, amacı dışında kullanılması, üçüncü kişilere duyurulması, kamuya yayılacak biçimde sözlü veya yazılı basın organlarına açıklanması ya da gizliliğin herhangi bir biçimde ihlali halinde, Baby Kids n bu ihlalden ötürü uğrayacağı tüm zararı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2. Üçüncü Taraf, tazmin yükümlülüğünün, gizlilik esasına uyulmaması ya da bilgilerin amacı dışında kullanılması nedeniyle üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararlar nedeniyle Baby Kids den talep edilecek her türlü zarar için de geçerli olacağını ayrıca kabul, beyan ve taahhüt eder. 15 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza 6. BİLGİ VE KAYITLARIN TESLİMİ Üçüncü Taraf herhangi bir sebeple CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  ile çalışmasının veya işbirliğinin sona ermesi durumunda, elinde bulunan kopyalar, özet ve analizler dâhil olmak üzere tüm bilgi ve belgeleri masrafları taraflarına ait olmak üzere Baby Kids’e teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 7. YETKİLİ MAHKEME Üçüncü Taraf personeli, işbu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İstanbul Merkez (Mersin) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 8. YÜRÜRLÜK 8 (sekiz) maddeden ibaret bu işbu taahhütname Üçüncü Taraf’ça okunarak imzalanmış ve __/__/____ tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Üçüncü Taraf Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza • 16 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza EK-5: Komisyon ve vade tablosu Marka Komisyon (KDV Dahil) alanında yer alan oranlar, ilgili markayı satan satıcılara otomatik olarak tanımlanır. Marka Grubu alanındaki markalarda satışınız yoksa Komisyon (KDV Dahil) alanındaki oranlarla satışa devam edebilirsiniz. * Komisyon oranları KDV dahil satış fiyatlarınız üzerinden uygulanır. Alt Kategori Ürün Grubu Marka Grubu Komis yon (KDV Dahil) Marka Komis yon (KDV Dahil) Vade Gün

Anne bebek Kategorisinde  yer alan tüm ürünler %6 satıcılardan komisyon kesilir.

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza EK-6: Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Protokol 1. TARAFLAR İşbu Ek Protokol (“Protokol”), CEPMAR İLETİŞİM TEKS ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  (Baby Kids”) ile Satıcı ve İş Ortaklığı Sözleşmesi’nin (“Ana Sözleşme”) tarafı olan Şirket arasında imzalanmıştır. İşbu Protokol onaylandığı tarih itibarıyla Ana Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Baby Kids  ve Şirket ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 2. AMAÇ VE KAPSAM İşbu Protokol, Taraflar arasında imzalanan Ana Sözleşme’nin kurulması ve ifası kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenme, aktarılma ve muhafaza şartlarının düzenlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla Ana Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiştir. Taraflar, işbu Protokol’de yer alan terimleri, KVKK’da tanımlandığı şekilde kabul edip, uygulayacaklardır. Ana Sözleşme hükümleri ile işbu Protokol hükümleri arasında herhangi bir uyuşmazlık/çelişki olması halinde, kişisel veriler bakımından işbu Protokol hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır. 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. Şirket, kişisel verilerin işlenmesi süreci kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, işbu Protokol ile sınırlı olmaksızın KVKK ile birlikte yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun ve düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar ve görüşleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemelerin ve bunlarda yapılacak değişikliklerin (“KVK Düzenlemeleri”) öngördüğü tüm yükümlülüklere uymak zorundadır. KVK Düzenlemeleri kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle Şirket'in süreçlerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, Şirket söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür. 3.2. Şirket, Ana Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında elde ettiği kişisel verileri, yalnızca Ana Sözleşme’de belirtilen hizmetin sunulması amacı ile işleme ve aktarma hakkına sahiptir. Şirket, kişisel verilerin anılan kapsamın dışında kullanımından veya üçüncü kişiler tarafından bu şekilde kullanılmasına yol açabilecek her türlü işlemden, davranıştan, hareketsizlik halinden veya faaliyetten kaçınmakla yükümlüdür. 3.3. Şirket, Ana Sözleşme’nin ifası kapsamında kişisel verileri üçüncü bir taraf ile paylaşması halinde, veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bağlamda Şirket, kişisel verileri paylaştığı üçüncü kişiyle asgari olarak işbu Protokol’de yer alan hükümleri içerecek şekilde bir sözleşme akdetmeyi ve bu hükümlerin eksiksiz şekilde uygulanmasını gözetmeyi taahhüt eder. 3.4. Şirket, işbu Protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilecek idari ve teknik yeterliliğe sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, kişisel verileri işleyen, kişisel verilere erişim yetkisi 42 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza olan ya da kişisel verilerin paylaşıldığı çalışanları, iş ortakları, iş birliği içerisinde olduğu tüm üçüncü tarafları işbu Protokolde yer alan yükümlülükler hakkında bilgilendirmekle ve mezkur yükümlülüklere uyulmasını temin etmekle yükümlüdür. Bahsi geçen kişilerin, Protokol veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan münhasıran Şirket sorumlu olacaktır. 3.5. Şirket, işlenen veya aktarılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla veya her türlü hukuka aykırı şekilde başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veya fiziksel veya bilişim altyapısında herhangi bir bilgi güvenliği ihlali veya riski doğması durumunda, hukuka aykırılığın veya riskin ortadan kaldırılması için gerekli teknik ve idari tedbirleri gecikmeksizin alacağını ve ihlalin veya riskin öğrenilmesi anından itibaren en geç 48 saat içerisinde konuya yönelik Baby Kids  'ye kapsamlı şekilde bilgi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.6. Şirket, Şirket tarafından Baby Kids ye aktarılan her türlü kişisel veriye ilişkin hiçbir hukuki, idari, cezai veya mali ihtilafın olmadığını ve bu verilere ilişkin uygulanabilir tüm mevzuattan kaynaklanan hukuki tüm gerekliliklerin yerine getirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, aktardığı veya erişime açtığı veriler üzerinde mutlak bir tasarruf hakkını haiz olduğunu, üçüncü kişilerin işbu kişisel verilerin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hukuku sebebe dayalı olarak bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; Baby Kids   in bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini ve  Baby Kids in bu nedenle Ana Sözleşme’yi tek yanlı olarak feshetme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.7. Şirket, Ana Sözleşme’nin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi halinde veya kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması durumunda veya ilgili kişilerin verilerin silinmesini veya yok edilmesini içeren bir talebinin yerine getirilmesi gereken durumlarda veya herhangi bir gerekçe göstermeksizin Baby Kids’nin bu yönde bir talepte bulunması durumunda, tamamen Baby Kids   in tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte Baby Kids  e geri göndereceğini ya Baby Kids  in tercihine bağlı olarak kişisel verileri kendi sistemindeki asıl ve yedekleri ile fiziksel kayıtları geri dönüştürülemez şekilde sileceğini ve yok edeceğini, mevzuatta bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını, tüm bu işlemleri bir denetim raporu ile Baby Kids  e sunacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder. 3.8. Şirket, Ana Sözleşme ve işbu Protokol kapsamında yürüttüğü süreçlerle ilgili ve bağlantılı her türlü uyuşmazlığı, davayı ve kendisine bu verilerle ilgili yöneltilmiş olan tüm talepleri, yapılan denetimleri veya incelemeleri (ilgili kişilerin kişisel verileri ile ilgili talepleri, adli veya idari makamlar tarafından iletilen talepler veya talimatlar dahil olmak üzere) Baby Kids  e ispat edilebilir şekilde ve derhal bildirmekle yükümlüdür. Şirket, Sözleşmenin ve işbu Protokolün ifasıyla ilgili olarak Baby Kids  'den gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandıracağını, Şirket'e gerekli tüm bilgi, belge ve desteği ek bir bedel talep etmeksizin sağlayacağını; etkin şekilde iş birliğinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamındaki taleplere yönelik olarak mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere Baby Kids tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde Şirket, herhangi bir talebe ilişkin olarak bir işlem yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.9. Şirket, Baby Kids tarafından kendisine iletilmesi halinde ilgili kişi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir. İlgili kişiler tarafından, Ana Sözleşme ile ilişkili olabilecek kişisel verilerine yönelik bir talebin doğrudan Şirket'e iletilmesi halinde söz konusu talebe 43 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) Baby Kids e yazılı bildirimde bulunulacak ve Baby Kids e talep ve talimatları doğrultusunda aksiyon alınacaktır. 3.10. CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  Şirket'in işbu Protokol kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin her zaman denetim yapma ve yaptırma yetkisini haizdir. Şirket, işbu Protokole uygunluğun denetimi bağlamında ilgili tüm iş ortamlarını, teçhizatını, belge ve elektronik verilerini denetleme için Baby Kids  veya yetkilendirdiği denetçiye/danışmana erişilebilir kılacağını ve hem Baby Kids  hem de Baby Kids tarafından görevlendirilecek kişilere tüm bu süreçlerde gerekli kolaylığı sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu denetimler neticesinde Şirket'in kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları Şirket tarafından üstlenilecek olup, Baby Kids  in bu tutarları Şirket'e yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. 4. ÖZEL DÜZENLEMELER 4.1. Şirket’ten ürün alan kullanıcılara ait telefon numarası ve/veya e-posta adresi gibi iletişim bilgileri, Şirket ile kural olarak paylaşılmamakta olup, yalnızca aşağıda sayılan amaç ve hukuki sebeplerle sınırlı olmak koşuluyla mezkur bilgiler Şirket ile paylaşılmaktadır. Şirket’in, ● drone gibi özel kurallara tabi olan ya da özel izin gerektiren belli ürün gruplarının satışını yapması halinde Şirket’in yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapabilmesi için zorunlu olması, ● sattığı ürünün teslimatını ya da montajını bizzat gerçekleştirdiği tedarik modelleri ile çalışması halinde, ürünün teslimatını/montajını gerçekleştirilebilmesi amacıyla Ana Sözleşme ve mesafeli satış sözleşmesinin ifası için zorunlu olması, ● Müşteri tarafından dijital ürün satın alınması halinde, satışa sunduğu ürünün kullanımı ve/veya kullanımındaki değişikliğine ilişkin gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla Ana Sözleşme ve mesafeli satış sözleşmesinin ifası için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ürün satın alan kullanıcının iletişim bilgileri Şirket ile paylaşılmaktadır. Şirket, yalnızca işbu maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim bilgilerini işleyebilme hakkına sahip olduğunu, iletişim bilgilerinin sayılan amaçlar dışında reklam/kampanya/promosyon başta olmak üzere farklı amaçlarla işlenmesinin işbu Protokol’e, Ana Sözleşme’ye ve KVK Düzenlemeleri’ne aykırı olduğunu anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.2. KVK Düzenlemeleri’ne uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Şirket, Ana Sözleşme’nin ifası kapsamında elde ettiği kişisel verileri; ● iletişime geçme amacıyla kullanması halinde, tüm iletişimlerin yalnızca Baby Kids aracılığıyla ya Baby Kids   yazılı onayıyla yapılması gerektiğini, ● sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla işleyecek olup, Baby Kids tarafından Şirket ile paylaşılmayan müşteriye ait iletişim bilgileri başta olmak üzere kişisel verileri farklı yollarla elde etmeyeceğini, ● sosyal medya kanalları başta olmak üzere herhangi bir platformda yayınlamayacağını, ● kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek, ilgili kişiye ait farklı kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla işlemeyeceğini, 44 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza kabul beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından işbu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması işbu Protokol’e aykırılık teşkil edecek olup, Baby Kids   n bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır. 4.3. Şirket, işbu Protokol’ün özel düzenlemeler başlığı altında düzenlenen kişisel verilere ilişkin hükümlerini ihlal etmesi halinde, Baby Kids  e 10.000 USD tutarında bir cezai şartı nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket, işbu maddede belirtilen cezai şart meblağının (i) adil ve hakkaniyete uygun olduğunu; (ii) iptalini ve tenkisini talep etmeyeceğini ve (iii) taraflar arasında karşılıklı olarak kabul edilmiş olması nedeniyle fahiş olduğu gerekçesiyle iptal ve tenkisini talep etme hakkından peşinen feragat ettiğini açıkça kabul, beyan ve taahhüt ederler. Baby Kids  nin, işbu maddede belirtilen tutarları Şirket’e yapacağı ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. 5. SON HÜKÜMLER 5.1. Şirket, Baby Kids  nin işbu Protokolün tamamını veya bir kısmını tek taraflı olarak askıya alma veya feshetme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin veri aktarımını durdurma ve kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkı saklıdır. 5.2. Baby Kids  in, işbu Protokol kapsamındaki haklarından veya yetkilerinden herhangi birini kullanmayı geciktirmesi ve/veya kullanmaması, bu haklardan veya yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Bunun gibi, Şirket'in işbu Protokol’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun Şirket tarafından kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez. 5.3. v Ana Sözleşmenin kurulması sürecinde işlediği kişisel verilere yönelik veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğünü işbu madde ile yerine getirmektedir. Ana Sözleşmenin müzakere ve imza sürecinde İş Ortağı tarafından bizzat paylaşılan ve sözleşmenin imzalanması için yetkilendirilen kişilere ait olan kişisel verileri, sözleşme müzakere süreçlerinin yürütülmesi, hukuki değerlendirmelerin yapılabilmesi, sözleşmenin imzalanması ve hukuki bir ihtilaf olması halinde yasal süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ve fiziki ortamda otomatik olmayan yollarla işlemektedir. İşbu madde kapsamında belirtilen kişisel veriler yalnızca yukarıda yer alan amaç ve hukuki sebepler kapsamında gerekli olması halinde tedarikçi, topluluk şirketi, iş ortağı ya da hukuki bir ihtilaf olması halinde yetkili kurum veya kuruluşlarla paylaşılabilecektir. 5.4. Baby Kids işbu Protokol hükümlerinin ihlali de dahil olmak üzere Şirket’ten doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan nedenlerle Baby Kids  in bir zarara uğraması ya da yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde söz konusu tutarları Şirket’e rücu edecek ve Şirket bu tutarları tüm ferileri ile birlikte ilk yazılı talepte Baby Kids  e ödeyecektir. 5.5. İşbu Protokol, Ana Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren geçerli olup; Protokol’de düzenlenen yükümlülükler süresiz olarak devam edecektir. CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  - ŞİRKET 45 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza 46 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza EK-7: Tedarikçi Davranış Kuralları Baby Kids   2 ürün ve/veya hizmet sunan tüm tedarikçiler, tedarikçilerin alt yüklenicileri, satıcılar, danışmanlar, iş ortakları ve ticari faaliyette bulunulan diğer tüm mal ve hizmet sağlayıcıları (“Tedarikçiler”) Baby Kids  Tedarikçi Davranış Kuralları (“Tedarikçi Davranış Kuralları”) kapsamındadır. Tedarikçi Davranış Kuralları, Baby Kids  İn tedarik zincirindeki tedarikçilerinden etik davranışlar konusundaki beklentilerini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir. Tedarikçiler bağımsız birer kişi veya kuruluş olup Baby Kids  olarak tedarikçilerin bağımsızlığının bilincindeyiz. Buna karşın Tedarikçilerin eylemleri Baby Kids  up’u, itibarını ve/veya markasını önemli ölçüde etkileyebilir ve/veya tüm bunlara yansıyabilir. Bu bağlamda Baby Kids  , tüm tedarikçiler ve onların çalışanlarının, temsilcilerinin ve alt yüklenicilerinin Baby Kids  ile ve/veya Baby Kids  adına veya yararına iş yaparken Tedarikçi Davranış Kuralları’na uygun faaliyet göstermelerini beklemektedir. Tedarikçi Davranış Kuralları’nda yer alan herhangi bir hüküm, herhangi bir sözleşmede veya sözleşmenin eki niteliğindeki bir belgede yer alan aynı husustaki özel hüküm ile kaldırılamaz. 1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Genel kuralımız, tüm tedarikçilerimizin Baby Kids  ile ve/veya Baby Kids  adına ve/veya Baby Kids  yararına iş yaparken her türlü faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uymalarıdır. Tedarikçi Davranış Kurallarındaki herhangi bir gerekliliğin herhangi bir ülke veya bölgedeki ulusal yasalarla çelişmesi durumunda, yasalara öncelik tanınacaktır. Yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele kurallarımız, yolsuzluğa ve rüşvete karşı dünya genelinde birçok ülkede yürürlükte olan yolsuzluk ve rüşvetle mücadele yasaları ile uyum içerisinde, güçlü bir tutum sergiler. Tedarikçilerimizden de aynı tutumu sergilemelerini, yolsuzluk ve rüşvete müsamaha göstermemelerini beklemekteyiz. Rüşvet, sahtekarlık, bahşiş, hukuk dışı ödeme ve bir devlet memuruna, Baby Kids  şekilde etkileyebilecek değer arz eden herhangi bir hediye teklif dahi edilemez. Rüşveti ve yolsuzluğu yasaklayan yerel ve uluslararası kanunlara, yasal düzenlemelere ve etik standartlara uymak tüm tedarikçilerimizin görevidir. Rekabet yasaları, adil rekabeti teşvik eder ve satıcılar ile tüketicileri haksız ticari uygulamalardan korur. Baby Kids  , geçerli tüm antitröst ve rekabet yasalarına uygun olarak hareket etmektedir. Tüm tedarikçilerimizin de, Alıcılara, tedarikçilere, rakiplere ve diğer üçüncü şahıslara adil davranmakla yükümlülüğü bulunmaktadır. 2. ÇALIŞAN HAKLARI Baby Kids  , evrensel insan hakları kurallarına saygı duyar ve bunları destekler Baby Kids  tüm tedarikçilerin de, kendi çalışanlarından tedarikçilerine; yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlara kadar tüm değer zincirimizde insan haklarına saygı gösterme taahhüdünü yerine getirmesini bekler. Tüm tedarikçiler, yürürlükteki yasal düzenlemelere uyum içinde istihdam uygulamalarını yürütmek ve yerine getirmek ile yükümlüdür. 2 Bu doküman, CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  ("CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  "), Baby Kids  in şirketlerine (grup şirketi;paylarının doğrudan veya dolaylı en az %50’sinin Baby Kids  ait olan şirketleri ifade eder ve bu dokümanda Baby Kids  ve grup şirketleri birlikte " Baby Kids  roup" olarak anılacaktır) uygulanmaktadır. Bu doküman da yer alan “Baby Kids  ” ifadesi ile, ilgili tedarik ilişkisine göre Baby Kids  ye, Baby Kids  veya bir veya daha fazla grup şirketine atıf yapılmaktadır. 47 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Baby Kids  , çocuk işçi kabul etmemektedir. Tedarikçilerimiz, tüm yerel asgari çalışma yaşı yasaları ve gerekliliklerine uymalı, çocuk işçi kullanmamalı ve yasal çalışma yaşının altında kimseyi istihdam etmemek üzere gerekli önleyici tedbirleri almalıdır. Tedarikçiler, gönüllü iş gücü kullanmalıdır. Tedarikçiler senede bağlı veya borç karşılığında çalıştırma dahil zorla çalıştırmanın hiçbir türünü kullanamaz. Baby Kids  için gerçekleştirilen mal veya hizmet üretiminde yasa dışı işçi kullanımı kabul edilmemektedir. Tedarikçilerimizden, yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, cinsel kimlik, ulusal köken ya da dini inançlar gibi özelliklere dayalı ayrımcılığa müsamaha göstermemelerini beklemekteyiz. Aynı şekilde taciz, istismar, fiziksel cezalandırma ve tehdit dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla insan haklarına aykırı hiçbir uygulamaya de müsamaha göstermemekteyiz.Her çalışana saygı ve haysiyetli davranılmalıdır. Hiçbir koşulda hiç kimsenin tedarikçilerimiz tarafından aşağılayıcı veya bedensel zarara; fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacize maruz bırakılmasını kabul etmemekteyiz. İlaveten, tedarikçilerimizin tüm bireyler ile saygı çerçevesinde iletişim kurmasını bekleriz. 3. SOSYAL HAKLAR Çalışanların ücretleri, düzenli olarak ve zamanında ödenmelidir. Tedarikçilerimiz tarafından çalışanlarına hak ettikleri ücretlerin verilmesinde mevzuata uygun hareket edilmelidir. Çalışma saatleri ve fazla çalışma ile ilgili tüm yasalara uyulmalıdır. Fazla çalışma gönüllülük esasına dayanmalı ve yasalara uygun çerçevede yerine getirilmelidir. Çalışanlara, yasal olarak hak kazandıkları her türlü ücretli izin hakkı tanınmalı ve söz konusu haklar hukuka uygun çerçevede yerine getirilmelidir. 4. SAĞLIK VE GÜVENLİK Tedarikçilerimizden, yerel mevzuat dahilinde öngörülen tüm iş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılamalarını ve çalışanları, tesislerinde ve binalarında çalışanları, yüklenicileri ve ziyaretçileri için güvenli ve sağlıklı bir çalışma yeri sağlamalarını beklemekteyiz. Baby Kids  tarafından ekipmansız çalışma ortamı, tehlikeli ekipman veya güvenli olmayan binalar kabul edilmemektedir. Tedarikçilerimizden, çalışanları ile ilgili olarak gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini alarak kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerini beklemekteyiz. Tedarikçilerimizden, Baby Kids  ya da Baby Kids  Alıcısina hizmet sağlarken veya mal teslim ederken meydana gelen herhangi bir sağlık ve güvenlik olayını vakit Baby Kids  bildirmelerini beklemekteyiz. Tedarikçiler, işyerinde çalışanlarına zarar verebilecek iş kazalarını önlemek için proaktif olarak çalışmalı, iş sağlığı ve güvenliği hakkında yasal mevzuatlar kapsamında ilgili bildirimleri yapmalı ve sair önlemleri almalıdır. Tedarikçiler, bağımsız birer işveren olarak çalışanlarına verilen zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini düzenli olarak yapmalıdır. 5. ÇEVRE Tedarikçilerimiz, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki tüm geçerli çevre yasalarına ve düzenlemelerine uymalı, faaliyetleri için ilgili çevre izinleri ve lisanslarına sahip olmalıdır. Kullanılan kimyasalların tüm ülkelerde kabul edilebilir olması için RSL’ye (“Kısıtlanmış Madde Listesi”) uygun olması gerekir. 48 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza 6. İZLEME VE UYGULAMA Baby Kids  , tüm Tedarikçilerinden, Tedarikçi Davranış Kuralları’na saygı göstermelerini ve yukarıdaki standartlara ulaşmak için aktif olarak mümkün olan tüm çabayı sarf etmelerini bekler. Tüm tedarikçiler, Baby Kids için üretilen her bir ürün ve/veya hizmet için Baby Kids  İbilgilendirmekle yükümlüdür. Tedarikçiler, Baby Kids  ’un talep etmesi durumunda çalışma ortamlarının, tesislerinin ve/veya ilgili birimlerinin Tedarikçi Davranış Kurallarına uyum bakımından etik denetimlere tabi tutulmasına izin verecektir. Baby Kids  için mal ve/veya hizmet üreten tüm birimlere her an habersiz ziyaret yapma hakkımız saklıdır. Ayrıca, Tedarikçi Davranış Kurallarına uygunluğu değerlendirmek için denetim yapmak üzere seçtiğimiz bağımsız bir üçüncü taraf atama hakkımızı saklı tutuyoruz. Tedarikçiler, düzenli ve/veya habersiz denetimler sırasında tesislere, ilgili birimlere ve konuyla ilgili bilgi ve belgelere erişilmesine izin vermek durumundadır. Ayrıca tedarikçilerimizden, şeffaf olmalarını ve denetçilerimizin taleplerini ve sorularını yanıltacak davranışta bulunmamalarını beklemekteyiz Baby Kids  denetimleri, Tedarikçi Davranış Kurallarındaki gereksinimler ile işyerindeki fiili uygulamalar ve koşullar arasındaki boşlukları belirlemeyi amaçlamaktadır. İş birliği yapma konusundaki isteksizlik veya Tedarikçi Davranış Kurallarının ve/veya yerel yasaların ihlalleri, taraflar arasındaki ticari ilişkinin askıya alınmasına ve/veya sonlandırılmasına neden olabilecektir. 7. 3. KİŞİ HAKLARININ OLUŞTURULMAMASI Tedarikçi Davranış Kuralları, 3. Kişilere bir hak vermez ve/veya verdiği anlamına gelmez. Hiçbir tedarikçinin çalışanı, Tedarikçi Davranış Kuralları sayesinde Baby Kids  karşı hiçbir hak sahibi olamadığı gibi yine bu çalışanlar, bu Tedarikçi Davranış Kurallarının hükümlerini Baby Kids  uygulatma hakkına da sahip olamaz. Bu gibi fiillere ilişkin karar Baby Kids  nezdinde saklı olup tamamen Baby Kids  İNtakdirine bağlıdır. 8. ETİK HAT Tüm tedarikçilerden Tedarikçi Davranış Kurallarının bilinen bir ihlalini Baby Kids  a vakit kaybetmeksizin bildirmesi beklenmektedir. Tedarikçi Davranış Kurallarının olası ihlalleri, isimli veya isimsiz olarak her zaman Baby Kids   bildirilebilir. Baby Kids  olası bir ihlal için ihbarda bulunan kişilere karşı olumsuz herhangi bir davranışta veya misilleme hareketinde bulunulmasına müsamaha göstermez. 49 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Değerli İş Ortağımız Baby Kids  l’da satışa başladığınızda vadenizin dolmasını beklemeden ödemelerinizi erken alabilmeniz ve nakit ihtiyacınızı giderebilmeniz için Erken Ödeme Ekranı bulunmaktadır. Bu avantajdan yararlanabilmek için sonraki sayfalarda yer alan Erken Ödeme Sözleşmesi’ni imzalayıp tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Sözleşmeniz, kontrol sonrası onaylandığı takdirde Erken Ödeme Ekranı kullanıma açılacaktır. Bu sözleşmeyi imzalamanız yalnızca Erken Ödeme ile ilgili olup satıcı olmanın koşulu değildir ve ana sözleşme ile iletilmesi zorunlu değildir. Sözleşmenizi göndermeden önce aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz. • Gönderen alanına şirketinizin ticari adını yazmalısınız. • Sözleşmedeki tüm sayfalarda kaşe - imza olması gerekmektedir. • Islak İmzalı Sözleşme ile güncel imza sirküleri/ beyannamesi kopyasının da gönderilmesi gerekmektedir. 50 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza • SÖZLEŞME KILAVUZU - Islak imzalı sözleşmenin aslını ve imza beyannamesinin/ Sirkülerinin fotokopisini kargo ile göndermeniz gerekmektedir. - Sözleşme mavi ya da siyah renk mürekkepli kalemle doldurulmalıdır. - Sözleşme çıktısı boş A4 kağıdına alınmalıdır. A.Kargo Gönderim Bilgileri 1) Gönderen alanına şirketinizin ticari adını yazmalısınız. 2) Islak imzalı sözleşmenizi PTT Kargo ile Baby Kids  gönderim sağlayabilirsiniz.. Islak imzalı sözleşmenizi "Alıcı Adı: Merkez Mah 52038 Sk nO:4 Baby Kids Mezitli/MERSİN” adresine göndermelisiniz. B.Sözleşme Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Islak imzalı sözleşmenin aslı ile beraber imza beyannamesinin/sirküsünün fotokopisini göndermeniz gerekmektedir. 1) Şahıs şirketiyseniz; a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi tarafından doldurulmalıdır. b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır. 2) Limited, Anonim, Vakıf, Dernek, Kooperatif veya Komandit şirketiyseniz; a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır. b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır. c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı ve VKN yer almalıdır. d. Vakıf, Dernek, Kooperatif veya Komandit şirketiyseniz, şirket türünüze özel evrakları da göndermeniz gerekmektedir. 3) Adi ortaklık şirketiyseniz; a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır. b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır. c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı ve VKN yer almalıdır. d. VKN'niz ortaklığa ait olmalıdır. Aksi durumda kaşe kullanılmamalı, tüm ortakların el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileri yazılmalıdır. e. Ortaklık sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir. 4) Kollektif şirketiyseniz; a. Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır. b. Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır. c. Kaşenizde şirket ticari ünvanı, VKN ve şirketin kollektif şirket olduğuna dair bir bilgi yer 51 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza almalıdır. d. Kollektif esas sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir. 52 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza ERKEN ÖDEME SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Erken Ödeme Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta Merkez mah 52038 sk no:4 Mezitli MERSİN adresinde bulunan CEPMAR İLETİŞİM TEKS ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  (“Baby Kids  ”) ile diğer tarafta _____________________________________ adresinde bulunan _______________________ (“Şirket”) arasında __/__/____ tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’de “Baby Kids  ” ve “Şirket” birlikte kısaca “Taraflar”, ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme Taraflar arasında imzalanan ve Şirket’in Baby Kids  ’den olan alacakların kaynağını teşkil eden sözleşmenin (“Asıl Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olup; Asıl Sözleşme’de hüküm bulunmayan konularda Sözleşme’deki hükümler geçerli olacak ve uygulanacaktır. 2. TANIMLAR İşbu Sözleşme’de kullanılan kavramlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: “Alacak” ya da “Alacaklar” : Şirket’in Baby Kids  ile arasındaki Asıl Sözleşme’den kaynaklanan bazı alacakları, “Erken Ödeme” : Baby Kids  ’nin Sistem üzerinden ve/veya Baby Kids  tarafından herhangi bir suretle bildirilecek/ duyurulacak yöntem ile teklif sunması ve bu teklifin Şirket tarafından kabul edilmesi üzerine Şirket’in söz konusu Alacakları’ndan dolayı Baby Kids  ’yi ibra etmesi şartı ile V tarafından Şirket’e yapılan ödemeyi, “Kesinti” : Münhasıran Baby Kids  tarafından Şirket’e sunulan kesintiyi, “Erken Ödeme Tutarı” : Baby Kids  ’nin herhangi bir suretle duyuracağı/ bildireceği koşullara uygun olarak Kesinti uygulamak suretiyle ödemeyi teklif ettiği tutarı, “Sistem” ya da “Platform” : Baby Kids  ve Şirket’in erişiminin bulunduğu Erken Ödeme olanağı sağlayan internet tabanlı yazılımı veya internet sitesini ifade eder. SÖZLEŞME’NİN KONUSU İşbu Sözleşme’nin konusu, Alacaklar’ın Asıl Sözleşme’de kararlaştırılan vadeden önce Baby Kids  ’nin Platform üzerinden ve/veya sair yöntemler ile duyuracağı/ bildireceği koşullara uygun olarak Baby Kids  tarafından yapılacak Kesinti ile Şirket’e ödenmesi ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. KESİNTİ SÜRECİ VE TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. Şirket Erken Ödeme talebini Sistem üzerinden ve/veya Baby Kids  tarafından herhangi bir suretle bildirilecek/ duyurulacak yöntem ve süreye uygun olarak ileteceğini, söz konusu yöntem ve süre dışında gönderilecek herhangi bir talebin Baby Kids  tarafından dikkate alınmayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.2. Erken Ödeme talepleri, Baby Kids  ’nin belirlediği süre içerisinde, Baby Kids  in Platform üzerinden ve/veya sair yöntemler ile duyuracağı/ bildireceği koşullar çerçevesinde takdir hakkı münhasıran Baby Kids  ’e ait olmak üzere Baby Kids  tarafından değerlendirilecek ve bir karara bağlanacaktır. Baby Kids  in Şirket’in Erken Ödeme talebine herhangi bir yanıt vermemesi hiçbir surette Şirket’in Erken Ödeme talebini kabul ettiği anlamına gelmeyecek ve bu şekilde yorumlanmayacaktır. 53 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza 4.3. Şirket, Baby Kids  tarafından Erken Ödeme seçeneğinin Sistem’de ve/veya sair başka bir mecrada gösterilmesinin ve/veya duyurulmasının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca öneri (icap) niteliğinde olmadığını, Erken Ödeme talebinde bulunsa dahi Baby Kids  işbu talebi herhangi bir sebep göstermeksizin kısmen veya tamamen reddetme ve/veya ödeme yapmama hakkının olduğunu, Baby Kids  ye ilettiği Erken Ödeme talebinin Şirket’e herhangi bir hak bahşetmediğini ve bu nedenle her ne surette olursa olsun Baby Kids  den herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını ve Baby Kids  i gayrikabili rücu ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hiçbir şüpheye mahal vermemek adına, Baby Kids  tarafından Erken Ödeme talebinin kabul edilmiş olması, hiçbir surette Baby Kids  Erken Ödeme Tutarı’nı ödemekle yükümlü olduğu anlamına gelmeyecek olup; Baby Kids  ’nin münhasırın kendi takdirinde olmak üzere Ana Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca her zaman ödeme yapmama hakkı saklıdır. 4.4. Baby Kids  nin Şirket’in Erken Ödeme talebini kabul etmesi ve ödemeye karar vermesi halinde, Erken Ödeme Tutarı Baby Kids  tarafından Şirket’e ödenecektir. Söz konusu ödemenin Şirket’in Baby Kids  e kayıtlı olan ve/veya Baby Kids  ye bildireceği banka hesabına yapılması ile birlikte, Baby Kids  Şirket’e karşı Asıl Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülüğü Erken Ödeme’ye konu Alacaklar açısından sona erecek ve Şirket, Erken Ödeme’ye konu Alacaklar bakımından Baby Kids  geçmiş ve geleceğe yönelik olarak gayrikabili rücu ibra etmiş sayılacaktır. 4.5. Şirket, Baby Kids  Sistem’e giriş bilgilerini Şirket’in bildirdiği e-posta adresine ileteceğini, ödemenin Şirket’in Baby Kids  ’de kayıtlı olan ve/veya Baby Kids  bildireceği banka hesabına yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, işbu maddede belirtilen e-posta adresi ve banka hesabı da dahil olmak üzere Baby Kids  ’ye herhangi bir zamanda bildirdiği/ bildireceği herhangi bir bilginin ve/veya belgenin hatalı, eksik ve/veya yanlış olmasından ve bu nedenle doğabilecek her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.6. Şirket, Sistem’de herhangi bir zamanda oluşabilecek donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklananlar da dahil olmak üzere herhangi bir arıza ve/veya sair sebepler dolayısıyla hizmetlere ara veya son verilmesinden ya da hizmetin kesintiye uğramasından Baby Kids  sorumlu olmayacağını ve bu kapsamda Baby Kids  ye karşı herhangi bir hak, alacak ve tazminat talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 4.7. Şirket, Alacaklar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığını, Alacaklar’ı her ne surette olursa olsun üçüncü kişi ve/veya üçüncü kişilere devretmediğini, devir ve/veya temlik anlamına gelebilecek herhangi bir işlemde bulunmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in bu madde kapsamındaki yükümlülükleri başta olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde Baby Kids  Şirket’in o tarihten sonraki Erken Ödeme taleplerini reddetme ve Şirket’ten herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep etme hakkına sahiptir. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 5.1. Baby Kids  , takdir hakkı münhasıran kendisine ait olmak üzere, Şirket’e yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir neden göstermeksizin, dilediği zaman, herhangi mercii ve/veya mahkeme kararı gerekmeksizin ve herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmaksızın, derhal tek taraflı olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir. 5.2. Baby Kids  Kesinti ve Erken Ödeme’ye tabi tutulacak Alacaklar’ın oranı da dahil olmak üzere işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi ve/veya Erken Ödeme koşullarını Sistem üzerinden ve/veya Baby Kids  tarafından herhangi bir suretle bildirerek/ duyurarak değiştirme hak ve yetkisine sahip olup; söz konusu değişiklikler, aksi CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  tarafından açıkça belirtilmedikçe, bildirildikleri/ duyuruldukları tarihte geçerlilik 54 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza kazanacak; değiştirilmeyen hükümler ve koşullar aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şirket CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  tarafından yapılacak değişikliklere ilişkin her türlü itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. 5.3. Şirket, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini ve/veya yükümlülüklerini CEPMAR İLETİŞİM TEKSTİL ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ  ’nin yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Baby Kids  yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz ve etkisiz olacaktır. Bununla birlikte, Baby Kids  , işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini ve/veya yükümlülüklerini Şirket’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik etme hak ve yetkisine sahiptir. 5.4. İşbu Sözleşme'nin akdi ve uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıklar ya da ihtilaflar, İstanbul Merkez (Mersin) Mahkemeleri’nde ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir. 5.5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya şartının hükümsüz, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar verilmesi, bu durumun tespit edilmesi veya hüküm ve şartlarının eksik olması halinde, işbu Sözleşme’nin diğer hüküm ve şartları tamamen yürürlükte kalacaktır. 5.6. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından doğan tüm vergiler (damga vergisi dahil), harçlar, resimler ve sair masraflar Şirket tarafından karşılanacak ve ödenecektir. YUKARIDAKİ HÜKÜMLER DOĞRULTUSUNDA, Taraflar, 5 (beş) maddeden ibaret işbu Sözleşme'yi, __.__.____ tarihinde Taraflar’ın yetkili temsilcileri tarafından 2 (iki) asıl nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşme’nin 1 (bir) asıl nüshası, Baby Kids  nezdinde ve diğer 1 (bir) asıl nüshası ise, Şirket nezdinde saklanacaktır. CEPMAR İLETİŞİM TEKS ÜRÜN DAĞ PAZ TİC LTD ŞTİ. 55 Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza Satıcı ID: MUVAFAKATNAME Erken Ödeme Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımıza/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederim/ederiz.